FAQ

Wat is De Kracht van de Stilte?

Breng uw leerlingen door meditatie in contact met hun innerlijke kracht. Dit eenvoudige ?Thuiskomen bij zichzelf? geeft u en uw leerlingen groeikansen in concentratie, aandacht, zelfbeheersing en discipline. Ervaar de stilte als een dagelijkse lichamelijke, verstandelijke, emotionele en innerlijke evenwichtsoefening. U ontdekt in de stilte een diepe bron van wijsheid, creativiteit en stabiliteit. Het zijn stevige stimulansen in elk pedagogisch proces en in de ontwikkeling van talenten.

Waarom De Kracht van de Stilte?

Omdat het project   ?Coming Home?   in het bisdom Townsville van bij de start in 2005 als erg succesvol werd ervaren door de leerkrachten ( kleuter, lager als secundair) .  De directies, schoolbesturen en ouders bevestigden de resultaten.

Welke impact wil De Kracht van de Stilte bereiken?

De impact die bereikt wordt is merkbaar op twee niveau?s.

Op het eerder zichtbaar niveau merk je een beheersing die ?voordelen? oplevert als stressreductie, concentratie, zelfbeheersing.

Maar de dieperliggende impact laat zich voelen in de diepte van de persoon zelf en brengt ?vruchten? voort als vrede, vriendelijkheid, vreugde, goedheid, geduld, zachtheid, ingetogenheid, trouw, liefde.

Hoe ga je aan de slag met De Kracht van de Stilte?

(Concrete aanpak met verschillende stappen, wat is de tijdsinvestering, prijs en contactgegevens etc.)

Er worden TWEE workshops van telkens 1u30 gegeven.

De éérste workshop wordt een aanzet gegeven zodat de leerkrachten de dag nadien al kunnen experimenteren in hun klas, samen met hun leerlingen. Dit doen ze ongeveer gedurende één maand.

Tijdens de tweede workshop ? één maand later ? worden ervaringen uitgewisseld en tips, bijsturing en verdere uitdieping aangereikt.

De vergoeding gebeurt via T-interim T-heater Leuven ( ?400 ) + verplaatsingsvergoeding (?0,34/km)

contactgegevens:    [email protected]    0494/14.62.41

Wetenschappelijke kaders?

Het onderzoek van  Johnathan Campion en vele anderen bevestigen de effecten van meditatie.     Jonathan Campion is directeur voor Public Mental Health en Consultant Psychiater bij South London en Maudsley NHS Foundation Trust, gasthoogleraar Population Mental Health aan University College London en Fellow van de Royal College of Psychiatrists. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van lokale, nationale en internationale publieke geestelijke gezondheidsstrategie.

Een meditatieprogramma werd geïntroduceerd in 31 katholieke scholen in een bisdom in Queensland, Australië in 2006, waaraan meer dan 10.000 studenten tussen de 5 en 18 jaar deelnamen. Het doel van de studie was om een eerste evaluatie van dit meditatieprogramma uit te voeren, wat zou kunnen dienen als voorbereiding op een grotere prospectieve studie. Semi-gestructureerde individuele en groepsinterviews met 54 studenten, 19 leraren en zeven ouders werden uitgevoerd in drie van deze scholen, elk op het elementaire niveau. Feedback van studenten, leerkrachten en ouders op de waargenomen effecten van dit programma duidden op gunstige indrukken van de programmavoordelen. Effecten die consequent worden genoemd, omvatten verhoogde ontspanning en gevoelens van kalmte, verminderde stress, verminderde woede en verbeterde concentratie. Veel deelnemers meldden ook dat de ervaring van meditatie op school hen ertoe had aangezet om buiten school te mediteren, vooral in tijden van stress. Een aanpak van een hele school leek meer reguliere beoefening mogelijk te maken. Deze voorlopige evaluatie suggereert dat schoolgebaseerde meditatie een effectieve mentale gezondheidsbevorderende interventie kan zijn, waardig voor verder onderzoek.

Resultaten?

Wat heb je al gerealiseerd? Welke referenties heb je? Heb je nog plannen voor de toekomst met je intitiatief?

?Coming Home?    www.wccm.org  www.Christmed.be

Reeds gerealiseerd?

De afgelopen twaalf jaar heb ik mijn ervaring mogen doorgeven aan een duizendtal leerkrachten ( en ouders). Zij op hun beurt hebben om en bij de 20.000 à 30.000 kleuters, kinderen en jongeren gestimuleerd hun innerlijke kracht. te ontdekken en gebruiken.

Referenties

                  Lees  >   www.dekrachtvandestilte.be/getuigenissen/

Tips en Tricks

– Daag op vrijwillige basis je team uit om te experimenteren met ?De Kracht van de Stilte?.

– Ga de uitdaging aan gedurende één maand samen met de leerlingen.

– Werk stimulerend ? niet autoritair ? met je teamleden aan dit project.

Partners ?

Lees > www.dekrachtvandestilte.be/partners/