Meditatie

De afgelopen twaalf jaar heeft Theo De Haes zijn ervaring reeds doorgeven aan een duizendtal leerkrachten en ouders. Zij op hun beurt hebben om en bij de 30.000 kleuters, kinderen en jongeren gestimuleerd hun innerlijke kracht te ontdekken en te gebruiken.

De Kracht van de Stilte

De zorgen om kinderen, gezondheid, tijd, werk, geld? maken het leven soms moeilijk en chaotisch. De drukte en werkstress geven we onbewust door aan onze omgeving en kinderen. Zelfs tijdens vakanties en vrije tijd blijft die spanning doorwerken. Elke ouder, leerkracht en élk kind vanaf 4 jaar kan door De Kracht van de Stilte meer ?baas? worden over z?n leven en zichzelf. Durft u deze uitdaging aan, samen met uw kinderen?

De Kracht van de Stilte brengt harmonie en rust. Het ?Thuiskomen bij uzelf? geeft u en uw kinderen meer innerlijke kracht. Het versterkt concentratie, aandacht, discipline en stimuleert creativiteit en talenten. Al vlug ervaart u nog meer ?voordelen?: grotere zelfbeheersing, minder stress, een groter beslissingsvermogen, beter slapen. Daarnaast brengt meditatie innerlijke ?vruchten? voort als vriendelijkheid, vreugde, vrede, goedheid, geduld, zachtheid, rust. Op alle terreinen van het leven versterkt dit uw relaties, samenleven en samenwerking.

Over heel de wereld beoefent men al honderden jaren meditatie: vanuit het boeddhisme, hindoeïsme en de christelijke wijsheidstraditie.

Ontdek VIDEO (Engelstalig) hoe leerkrachten, directie, ouders en leerlingen

van een Canadese school met verwondering spreken over hun eerste stilte ervaringen met meditatie.  Lees het   ARTIKEL  

 De Kracht van de Stilte is ?

WAT IS MEDITEREN?

ZEG JE MANTRA …

Het is eenvoudig …

Mediteren is een levenskunst. Ook al beginnen mensen eraan om zich te leren ontspannen, te concentreren of stress te reduceren, gaandeweg ontdekken ze dat mediteren veel meer is. Het is eenvoudig worden, met aandacht leven, je mantra zeggen en niets verwachten, in het nu-moment zijn, …

… maar niet gemakkelijk

Mediteren kan je leren. Je bent op een pelgrimstocht en dat vraagt enige discipline. Allerlei mensen met ervaring kunnen je aanmoedigen om vol te houden.

Het geeft leven …

Mediteren doet je intenser leven. De kunst van het aandachtig leven maakt je liefdevoller. Dat is de enige maatstaf waaraan je kan meten of je meditatiepraktijk echt is. En de mensen die met je samenleven zullen het aan je merken. Want de vruchten van de Geest worden je zomaar in de schoot geworpen: liefde, vrede, geduld, …  Christelijke meditatie doet je volop leven!

Wat maakt meditatie christelijk?  ( naar  Kim Nataraja )

In onze moderne wereld wordt meditatie vaak alleen gebruikt als een ontspanningstechniek. Onderzoek heeft aangetoond dat meditatie belangrijke fysiologische effecten heeft op het lichaam ? daling van het ritme van de ademhaling, van de bloeddruk en van de hartslag ? de zogenaamde ?ontspanningsrespons?.  Deze respons gaat de gevolgen van stress tegen, evenals van ongerustheid en zelfs van pijn. Door te mediteren gaan we ook tegen het verlangen in naar diverse vormen van verslaving, die een negatieve manier zijn om stress te verminderen. Patiënten die aan een ernstige ziekte lijden zoals een hartkwaal of kanker, bemerken dat deze vermindering van spanning hun algehele gezondheid verbetert, evenals hun kijk op de wereld, en het schijnt het verergeren van de ziekte zelfs te vertragen of een halt toe te roepen.

Om die reden is het volkomen begrijpelijk dat velen meditatie alleen gebruiken als een techniek om hun lichamelijke of geestelijke gezondheid te verbeteren. Daarnaast is het heerlijk om het eindeloze gebabbel van de geest tijdelijk te kunnen stoppen en de stress en spanning los te kunnen laten. Het is een geweldig gevoel om even verlost te zijn van de zorgen, ongerustheid, hoop en verlangens, waardoor we over het algemeen overmand worden ? en het energieverlies van een geest die alsmaar in cirkels ronddraait, te stoppen.

Maar eigenlijk is dat een gemiste kans; meditatie behelst veel meer dan de fysiologische gevolgen in het lichaam. De gevolgen in lichaam en geest zijn niettemin een belangrijke stap op de weg naar verandering, naar helderheid van geest en volkomen gewaar zijn. De ontspanning van het lichaam is voor een serieuze beoefenaar alleen maar een belangrijke voorbereiding, die leidt naar het ware doel van meditatie: de volledige omvorming van de geest waarbij we ons gewone bewustzijn tijdelijk achter ons laten en zo binnengaan in een diepere aanwezigheid van het goddelijke in de mens. Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat meditatie een spirituele discipline is, waarbij eenzaamheid en stilte betrokken worden, zodat we alle zintuiglijke ervaringen, beelden, emoties en gedachten kunnen loslaten. Dit zal tot onvermijdelijk gevolg hebben dat het bewustzijn wordt omgevormd en dat betekent een omvorming van de hele mens. Het zal ons fundamenteel veranderen van mensen die oppervlakkig leven tot mensen die volkomen leven. Het laat ons toe om onze mogelijkheden volledig te verwezenlijken, iets dat door alle belangrijke wijsheid tradities en godsdiensten wordt aangemoedigd.

In de christelijke meditatie gebruiken wij daarom het oude christelijke gebed ?Maranatha?, ?Kom, Heer?, als onze mantra. Als Christenen geloven we dat Jezus een plaats heeft in ons hart. Daar, in de stilte van ons hart, sluiten we ons aan bij de stroom van liefde, de Heilige Geest ? als kracht in ons, die ons op weg zet naar deze Goddelijke Aanwezigheid.

Het is jouw geloof dat jouw meditatie christelijk maakt ? of niet.

Christelijke meditatie met kinderen en jongeren  ( Australië sinds 2005 )

Meditatie is een leerproces. Het is een leerproces van aandacht geven, zich concentreren, aanwezig zijn. ( John Main )

Onze maatschappij spiegelt kinderen en jongeren een hele reeks van waarden voor.  Maar leiden deze waarden ook naar een betere wereld?  De westerse cultuur moedigt opwinding aan, geen kalmte of geduld, actie en geen rust.  Schoolkinderen en studenten zijn daardoor vaak over gestimuleerd en rusteloos.  Het is daarom van vitaal belang dat opvoeding ook verwijst naar een alternatieve manier van  ?zijn?  als een sociale uitdaging.

We willen een nieuwe manier van leren overwegen die het onderwijzen van rust en stilte in elke mens als basis van een volledige persoonlijkheidsontwikkeling aanbiedt.  Zodat opgroeiende mensen een echte meerwaarde kunnen bieden aan onze samenleving.

Kinderen en jongeren tonen een grote openheid voor Gods aanwezigheid in hun leven en zijn spontaan bereidheid tot gebed. Als ze van jongs af aan geleerd worden rustig en stil te zijn zodat hun hart kan luisteren naar de bewegingen van de Geest, de aanwezigheid van Jezus en God de Vader; dan geef je hen een geschenk dat ook later zal zorgen voor een gezegend leven.   ( Bisschop Michael Putney ? Townsville Australië )

De Christelijke wijsheid traditie

Dit naar de stilte, naar het centrum van wie we zijn gaan, laat kinderen en jongeren toe om te stoppen met na te denken over henzelf en om open te zijn naar zichzelf, naar anderen, en ook naar God. John Main schreef: ?Bij ons zelf zijn is bij God zijn?. Bij kinderen en jongeren is het gepast om te spreken van aanwezig zijn bij God en in rust en stilte kunnen we Gods aanwezigheid ervaren binnen in ons.

Wees stil en weet dat ik God ben. ( Psalm 46,11 )
Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is. ( Matteüs 6,6 )

Raadgevingen voor het Onderwijzen van Christelijke Meditatie

Begeleidingsprincipes

Kinderen en jongeren net als volwassenen zullen de beoefening van de Christelijke Meditatie ervaren als een proces waarbij ze meditatie zullen aanvoelen alsof het een ?thuis komen? is.  Ze zullen het ervaren alsof ze zijn toegekomen op een plaats die hen als vertrouwd, echt en comfortabel voorkomt.

Een (inclusieve) veelomvattende ervaring (praktijk) en beoefening

Het is onze ervaring dat kinderen als vanzelf kunnen mediteren en in feite graag mediteren.  Christelijke meditatie is een van de meest doordringende wijzen van gebed die tevens voor iedereen beschikbaar is.  Meditatie sluit niemand uit op basis van leeftijd, geslacht, intellectuele begaafdheid of emotionele beperkingen.  Leerlingen worden niet beoordeeld op hun meditatie.  Iedere wie mediteert is evenwaardig.

Definitie Spiritualiteit

?Spiritualiteit is de ontwikkelende relatie van het individu binnen de maatschappij en de traditie, met wat is , of wat het individu ervaart wat is, van uitzonderlijk belang, van bijzondere waarde en uitzonderlijke waarheid.?  (A Wright)

Een katholieke opvoeding

nodigt de leerlingen uit en staat hen toe te vertoeven in een ?nu? dat is ingegeven door wijsheid uit het verleden en gestuurd door het verlangen naar een goede toekomst. Een katholieke opvoeding gelooft in de uitdaging van de leerlingen om authentieke en doorgedreven levenskeuzes te maken gebaseerd op innerlijke overtuigingen en universele evangelische waarden. Een UNESCO rapport over opvoeding wijst op het belang van dit inzicht. ?Het is de nobele taak van opvoeden om elk kind, om iedereen, in overeenstemming te leven met zijn tradities en overtuigingen en met respect voor pluralisme, z?n gedachten, hart en geest ? op het vlak van de universele, in zekere mate, om zichzelf te overstijgen.  Het is geen overdrijving vanwege de UNESCO commissie te zeggen dat het voortbestaan van de mensheid hiervan afhangt?   (Delors 1998)

Ontvankelijk en Betekenis voor het leven.

Kinderen zijn uitgerust voor de spirituele reis in hun leven.  Zij kregen een basis van ontvankelijkheid en openheid mee vanaf hun prille begin.  Maar deze openheid voor het spirituele wordt bij het opgroeien vaak weggedrukt.  In het onderwijzen van Christelijke Meditatie zeggen woorden niet alles.  Door communicatie via rust, stilte en bewustzijn een plaats te geven, kunnen we vertrouwen op God om het werk van God te doen en te spreken tot kinderen doorheen de stilte

Leave a Reply