RADIO INTERVIEW De Kracht van de Stilte

INTERVIEW met Theo De Haes
? 2016-01-15 ? Van auteur Theo De Haes verscheen het boek ?De kracht van de stilte?.
De stilte brengt kinderen in contact met hun diepste kern, met hun innerlijke kracht, zodat zij sterker in het leven staan om te kunnen bouwen aan gelukkig zijn. De eenvoud van deze meditatie, het mogen ?thuiskomen bij zichzelf?, brengt energie en rust in de klas of thuis. Zij kunnen best ?baas zijn? over zichzelf en dan hoeft u geen ?baas meer te spelen over hen. Het interview is te beluisteren op dinsdag 19 januari om 22 uur en wordt herhaald op zaterdag 23 januari om 10 uur .

Het interview is  HIER (niet meer) te BELUISTEREN

Maar u kunt de TEKST van het interview HIERNA nog wel steeds LEZEN.

Radio Spes ? ?interview? (programmamaker: Rita De Maeght)

 

 

 1. Stel u zelf even voor.

– Theo De Haes ? 55 jaar ? woon in Betekom – gehuwd Nicole ? 3 kinderen: Jeroen(23) Jolien (21) Karlijn (16).

– 20 jaar in financiële sector tewerkgesteld o.a. als bankdirecteur ? dossierbeheerder ? marketing

– 1999 opnieuw gaan studeren:  godsdienstwetenschappen en zo in het onderwijs terechtgekomen

 1. U bent meditatiecoach. Hoe zou u meditatie omschrijven ?

Meditatie is voor mij in de eerste plaats proberen thuiskomen bij jezelf;

bij wie je ten diepste bent: bij je diepste kern: je ziel.

 

 1. U heeft ook onderwijservaring. Staat  u voor de klas of welke andere functie heeft u in het onderwijs ?

In 2002 ben ik afgestudeerd als godsdienstleerkracht. En ben ik geef in Duffel in de gemeentescholen De Meyl en ?t Kofschip, de godsdienstlessen in het eerste tot en met het 6de leerjaar.

 

 1. In 2015 verscheen uw boek ?De Kracht van de Stilte?. Wat is het voor boek ?

Het is een boek om leerkrachten of ouders zo eenvoudig mogelijk op weg te zetten.

Je hoeft alleen maar het éérste hoofdstuk uit het boek door te nemen ( een kwartiertje tijd is voldoende ).

En de dag nadien kan je al zelf ?experimenteren? en ervaring opdoen met ?De Kracht van de Stilte?.

Uiteraard doe je dit van bij de start ? samen met de kinderen.   Voorbereiding of ander materiaal is niet nodig.

Na enkele keren kan je dan verder aan de slag met andere leuke stilte oefeningen ? voor wie daar zin in heeft. Of je kan het telkens   ?gewoon?   bij een eenvoudige meditatie houden.

Dat op zich brengt heel wat positieve energie naar boven in je klas of gezin..

Verder vind je in het boek ook getuigenissen van kinderen, jongeren, collega?; achtergrondinformatie en religieuze en spirituele aspecten van meditatie. Ook de kansen voor liturgie en samenwerking met andere levensbeschouwingen / levensbeschouwelijke vakken (protestantse godsdienst, anglicaanse, orthodoxe, islam en ja ook zedenleer). In elke traditie of cultuur heeft de stilte zijn plaats !

 

 1. Schreef u dit boek voor een bepaald doelpubliek?

Klasleerkrachten in de lagere school, kleuterjuffen en ?meesters, zorgleerkrachten, maar ook L.O. leerkrachten maken er gebruik van. En ook in de middelbare school zowel in de eerste, tweede als derde graad slaat deze eenvoudige meditatievorm sterk aan.

De methode is geschikt en wordt toegepast in scholen met leerlingen van 3 ? 18 jaar.

Catechesegroepen maken er gebruik van, zowel voor de eerste communie als bij de vormselvoorbereiding.

En uiteraard ook door ouders met hun kinderen en zelfs grootouders en hun kleinkinderen.

 

 1. Hoe bent u ertoe gekomen dit boek te schrijven? Was er een bepaalde aanleiding?

In 2006 had ik toevallig een kort bericht gelezen over een bisdom in Australië (Townsville) waar men in 2005 gestart was met christelijke meditatie in de scholen. Dat wou ik toen ook wel eens uitproberen. Maar toen bleek dat de kinderen in mijn klassen hier zelf steeds opnieuw naar bleven vragen, was ik helemaal verkocht.

In 2008 heb ik enkele collega?s op weg geholpen. En vanaf 2009 is de bal echt aan het rollen gegaan toen het vicariaat onderwijs vroeg om een vormingsprogramma uit te werken voor de nascholing van leerkrachten.

Sindsdien heb ik ruim 500 leerkrachten kunnen op weg helpen via de workshops die ik geef. Dit moet zo ondertussen er voor gezorgd hebben dat een goede 20.000 leerlingen christelijke meditatie hebben mogen ontdekken.

En zo werd ik ook door de uitgeverij Averbode gevraagd om mee te werken aan hun jaarlijkse pedagogische dagen. Nadien is met deze contacten dan het idee gegroeid om de inhoud van de workshops in boekvorm uit te geven als uitbreiding en ondersteuning voor de workshop en om ook mensen op weg te kunnen zetten die niet in de mogelijkheid zijn om een workshop te volgen.

 

 1. Hoe moeilijk (of gemakkelijk?) is het om te mediteren met kinderen uit het lager onderwijs?

Het is bijzonder gemakkelijk en eenvoudig om er mee van start te gaan; zowel voor de kinderen in de lagere school; en zeker ook met de kleuters. Leerkrachten zijn nadien vaak verbaasd. Heel wat kinderen en jongeren vragen aan hun leerkracht om nog eens een meditatie samen te mogen doen.

Maar die eenvoud van de meditatie maakt het tegelijk ook moeilijk voor sommigen. Ze kunnen de nodige discipline, die meditatie óók is, niet altijd even gemakkelijk, zelfs niet eventjes ? een drietal minuten -, volhouden. En dan is het erg belangrijk om toch vooral korte meditatie-momenten te blijven aanbieden en hen telkens uit te nodigen om met het nodige respect toch deel te nemen met de klas. Een ruime meerderheid van de leerlingen in vele klassen heeft hier écht wel behoefte aan en beleeft er deugd aan: een regelmatig moment van ?thuiskomen? bij zichzelf.   è INTERVIEW 7-jarigen in maandblad ?Vrouwen met vaart?  over hun ervaring. >site + radiosite?

 1. Zijn er bepaalde aspecten waarop je speciaal moet letten wanneer je gaat mediteren met kinderen?

Het is belangrijk dat je als leerkracht, catechist of ouder enerzijds ?toezicht? houdt op het meditatiegebeuren en anderzijds toch ook probeert ?mee te doen?, zodat het een gezamenlijke ervaring wordt.

Zo zorg je er voor dat de rust en veiligheid gegarandeerd blijft.

Eis zonder meer dat ALLE leerlingen mee-doen – uiterlijk alvast – hiermee bedoel ik dat iedereen stil zit (handen, voeten, hoofd ? hele lichaam is stil) en rechtop zit. Iedereen houdt de ogen zachtjes gesloten gedurende de hele ?korte-  meditatietijd. Kijk hier streng op toe om alle verstoringen te voorkomen.

Laat ze echter vrij wat betreft het gebruik van het mantrawoord. Hierover kan je meer lezen in het boek. Het zou ons te ver leiden om hier nu dieper op in te gaan.

Blok 2: belang en effect van meditatie met kinderen

 1. Ik las in een artikel uit Tertio dat  meditatieoefeningen de kinderen in staat stellen ?thuis te komen bij zichzelf? en ze dat als verrijkend ervaren. Wat moeten we verstaan onder ?thuiskomen bij zichzelf? en wat is de meerwaarde daarvan?

 ?Thuiskomen? bij wie jij bent in jouw kern.

Er wordt zelden tijd en ruimte gemaakt opdat kinderen zouden kunnen stil staan bij wat hen ten diepste raakt en bezielt. En als het gebeurt dan krijgen ze niet de kans om dit te verwoorden of te leren verwoorden.

Ik heb soms de indruk dat naar kinderen  vaak niet écht geluisterd wordt ? vaak door gebrek aan tijd ?

 1. Mediteren met kinderen is niet alleen verrijkend voor de kinderen maar ook de volwassenen schijnen er baat bij te hebben. Op welke manier plukken volwassenen daar de vruchten van ?

Meestal echter merkt men als volwassene eerder eerst de voordelen van meditatie op: rust, minder stres, zelf-zekerder, minder faalangst. De kern van wat meditatie te weeg brengt, de echte vrucht komt beetje bij beetje in het vizier: je kunnen thuis voelen, je leren thuis voelen, bij jezelf

 1. Kunnen  vormselcatechisten aan de slag met uw boek? Ook indien zij de kinderen veel minder frequent zien dan  leerkrachten hun leerlingen?

Jazeker ? indien ze bij de aanvang voldoende tijd vrij maken om het aan te brengen en in te oefenen.

En dan nadien ook tijd maken om het élk catechese moment een plaats te geven. bv. bij de start en het einde van elke samenkomst een drietal minuutjes meditatietijd of een stilte-spel.

Er zijn 3 mogelijkheden om van start te gaan:

– Zelf een workshop volgen als catechist.

– Of met het boek. Na het lezen van het eerste hoofdstuk kan je zelf aan de slag

– Of ik kom een workshop geven voor de catechisten en de betrokken ouders ? samen met de kinderen.

 

 1. Zijn er ook ouders (grootouders) die het boek gebruiken om te mediteren met hun (klein)kinderen ?

Net zoals catechisten of leerkrachten kunnen ook ouders zelf aan de slag met het boek of na het volgen van een workshop natuurlijk. Het gebeurt ook wel dat enkele bevriende ouders mij vragen of dat een vereniging of organisatie ( KVLV ? De Gezinsbond ? Bibliotheek – ? ) om hen op weg te helpen met een workshop

 

Blok 3:  drie complementaire rituelen

 1. Uw boek is een praktisch werkinstrument dat nadrukkelijk toegespitst is op geloofsonderricht. Mediteren geeft godsdienstlessen een extra dimensie. Concreet stelt u  daarbij drie rituelen voor. Welke en wat is de zin of het doel ervan? (U kan hier uitgebreid op ingaan)

Deze meditatie stamt uit het prille christendom dat wijze medemensen sinds jaar en dag toelaat God te ontmoeten in de woordeloze context van woestijnen of kloosters.

Met  concrete wenken probeer ik toe te lichten hoe mediteren godsdienstlessen een extra dimensie geeft. Concreet stel ik daarbij drie complementaire rituelen voor: het kruisteken, een fluistergesprek en meditatiemomenten. Kwestie van thuis te komen bij respectievelijk God, een fluisterpartner en zichzelf.

Na elke vakantieperiode ? een 6-tal keer per schooljaar dus ? worden er in elke van mijn klassen

(f)luister-teams gevormd . Elk (f)luister-team, bestaat uit twee leerlingen.

En bij het begin van elk lesmoment heeft er steeds een ander (f)luister-team de leiding van de klas.

Ze begint dat team steeds met het maken van het kruisteken: ?In dit teken zijn wij hier samen?. Hiermee wordt telkens duidelijk gemaakt waarom in wiens aanwezigheid wij als klas samenkomen.

Daarna volgt er een kort (f)luister-gesprek binnen elk (f)luister-team.

En nadien begeleidt het (f)luister-team dat die les verantwoordelijk is voor het lesbegin de meditatie. Hierbij maken ze gebruik van een stiltedoosje met enkele stilte-teksten, een klein belletje, een gebedskraal.

Ook het leerplan godsdienst benadrukt het belang van communicatie, de communicatie-driehoek die ontstaat in een klas via de leerlingen ? de leerkracht ? en met de gelovigen binnen de christelijke gemeenschap via Bijbelverhalen, liturgie en traditie.

De christelijke meditatie ? als gebedsvorm ? is een uitgelezen voorbereiding om deze communicatie-driehoek tot stand te brengen. Je kan maar met iemand contact nemen als die ?thuis? geeft, letterlijk thuis is als je op bezoek gaat bij mensen, maar échte, ware communicatie wordt pas mogelijk als die mens ook is ?thuis? gekomen met zichzelf. Want pas dan wordt communicatie zinvol en gaat ze de diepte in. Zo ook in de godsdienstlessen worden deze maar zinvol als we samen ?de diepte? in durven gaan in communicatie met elkaar, kinderen, leerkrachten, geloofsgemeenschappen van vroeger en nu.

Dit maakt de lessen dan ook uitermate boeiend.

 

 1. Wanneer leerkrachten geen ervaring hebben met mediteren met kinderen , is er dan veel voorbereiding nodig om met uw boek aan het werk te gaan ?

Zoals ik al eerder vermelde is het niet nodig om iets voor te bereiden in de zin van materiaal bij mekaar zoeken, geen gedoe met matjes of muziek of aanpassen van de klasruimte, de leerlingen voorbereiden  enz. – allemaal niet nodig !

Je kan je voorbereiding beperken tot slecht éénmalig een kwartiertje leestijd: het eerste hoofdstuk van het boek ?De Kracht van de Stilte ? meditatie met kinderen?.

De dag nadien ga je gewoon experimenteren met de eerste twee stilte-spelletjes uit hoofdstuk één. Elk spelletje duurt slechts ongeveer één minuut.

Na enkele dagen de stilte-spelletjes gedaan te hebben is je klas klaar om de discipline aan te kunnen van een echte meditatie uit de christelijke traditie. Je zal verbaasd staan van wat dit teweeg brengt bij je leerlingen én bij jouzelf als leerkracht. Verbazend hoe zo?n kleine inspanning voor zo?n groot en blijvend resultaat kan zorgen. Je bezorgt zo vele kinderen, kleuters of jongeren een deugddoend geschenk voor de rest van hun leven. Op de website kan je bv. de getuigenis lezen van een 18 jarige die dit cadeau kreeg van haar leerkracht fysica.

 1. Kunnen deze mensen een workshop volgen om zich voor te bereiden ?

Leerkrachten die liever een uitgebreidere vorming volgen kunnen de workshop volgen. We organiseren jaarlijks meerdere sessies in samenwerking met verschillende organisaties.

Een school of scholengemeenschap kan ons ook uitnodigen om een workshop te organiseren voor haar team in de school zelf. Een workshop bestaat steeds uit twee sessies van elk anderhalf uur.

In de eerste sessie worden de leerkrachten klaargestoomd om de dag nadien aan de slag te kunnen in hun klas, zonder dat er nog enige voorbereiding dient te gebeuren. Ze krijgen dan een maand de tijd om te oefenen, te experimenten samen met hun klas of klassen.

Tijdens de tweede sessie worden ervaringen uitgewisseld en verdere mogelijkheden verkend.

 

 

Blok 4: info / afsluiter

 1. Het boek ?De Kracht van de Stilte? is verschenen in de reeks Inspirantjes. Kan je iets meer vertellen over deze reeks ? Gaat heel deze reeks over meditatie ?

De godsdienstleerkracht van vandaag beschikt over een waaier aan nieuwe tendensen en werkvormen. De boekenreeks Inspirantjes biedt bijkomende didactische ondersteuning bij al deze boeiende nieuwe mogelijkheden. Naast ?De Kracht van de Stilte ? meditatie met kinderen? verscheen in deze reeks ook: Bibliodrama   ?   Dialoog en respect  ?   Luisteren en spreken vanuit het hart  

  en   Werken met Bijbelse symboolpanelen.

 

 1. Sluit de reeks aan bij een bepaalde godsdienstmethode ?

Deze reeks sluit aan bij onze godsdienstmethode Sterren aan de hemel, maar kunnen ook gebruikt worden in de lessen sociale vaardigheden en in combinatie met andere godsdienstmethodes.

 

 1. Welke uitgeverij bracht het boek op de markt ?
 1. Hoeveel kost het boek ?   ? 12,95
 1. Waar kan je het boek kopen ?

Bij elke boekhandel kan je het boek laten toekomen, maar je kan het ook naar je thuis laten toesturen als je het rechtstreeks telefonisch bestelt bij de uitgeverij op  013/78.01.11  

 

 1. Via welke website kan het besteld worden ?

www.averbode.be    of via mail:   [email protected]

Je vermeld best de titel van het boek en eventueel ook de bestelcode 125584 of  ISBN 9789031740697

 

 1. Kan je op deze website ook terugvinden waar en wanneer eventuele workshops doorgaan?

De informatie over de workshops en ook over het boek vind je op onze eigen website.

We kozen er voor om die dezelfde naam te geven als de titel van het boek: DeKrachtvandestilte.be

 

 1. Heb je al reacties gekregen van mensen die het boek gebruiken ?

Jazeker. Natuurlijk wanneer ik de tweede sessie geef van mijn workshop ?De Kracht van de Stilte?, dan ben ik zelf aanwezig wanneer leerkrachten, ouders, kinderen met elkaar hun ervaringen delen. En ook de lezers van het boek wil ik deze kans meegeven. In het laatste hoofdstuk van het boek roep ik de lezers uitdrukkelijk op om hun ervaringen met mij te delen, zodat ik ze ook via de website kan delen met alle andere lezers.

Ik lees even mijn oproep naar de lezers op de voorlaatste pg. .

? Gebruik dit boek niet alleen om in te lezen. Maak er uw persoonlijk werkboek van! Markeer en noteer uw eigen ervaringen, ideeën en bedenkingen in de marge of op blanco ruimtes. het is pas als uw ervaringen, van anderen, van kinderen elkaar kruisen dat ze echt vruchtbaar kunnen worden. Op dit kruispunt van ervaringen kan voor ons beiden een verrijking voor onze levens ontstaan. ?

? Graag wil ik door deze kruisbestuiving van ervaringen anderen meenemen, want deze groeikracht wil ik delen met velen, met u, met vele kinderen en andere leerkrachten. Daarom nodig ik u met nadruk uit om uw ervaringen, bemerkingen, opmerkingen, meningen en meningsverschillen te delen op onze site. ?

En zo ontving ik ook al enkele reacties van voor mij onbekende lezers die hun ervaringen doormailen. Je kan ze lezen op de site.

 

 1. Is ?De Kracht van de Stilte? uw eerste boek ?

ja.

 1. Heeft u plannen voor een volgend boek ?

Misschien wel dat door de reacties – ideeën en suggesties van leerkrachten er in de toekomst nog heel wat ideeën aanleiding geven tot een volgend boek. Dat zou bv kunnen gericht zijn naar de kinderen, kleuters of de jongeren zelf. Zodanig dat zij zelf alleen of met hun vrienden, thuis of in de klas met meditatie kunnen starten.

Of in hun sportclubs en jeugdverenigingen.

Of werkgevers die hun werknemers, werknemers met kinderen de kans geven om de stilte een kans te geven. Korte momenten tijdens hun werktijd, thuis, zodat ze burn-out of depressie te vlug af zijn; meer creatief zijn.

Ter afsluiting en inspiratie kan ik misschien enkele citaten ? ze staan ook in het boek ? voorlezen van beroemde mannen en vrouwen die de stilte apprecieerden en gebruikten in hun leven, om het zinvoller, krachtiger, creatiever te maken.  è Boek  p.23 (auteur)     p.27   p.30     p.40     p.61      p.61     p.76 (auteur).