Welkom

De Kracht van de Stilte ?  meditatie met kinderen

voor schoolteam, leerkracht en ouder(vereniging) . 

 

Mogen ?Thuiskomen bij zichzelf? in de stilte en kunnen groeien in   Concentratie ? Aandacht ? Discipline ? Zelfbeheersing

vormt de basis voor elk pedagogisch project en voor elke vorming en ontwikkeling van jouw talenten en die van kinderen.

 Hoopvolle groeten,  Theo De Haes meditatie coach.

Als ik merk welke grote innerlijke kracht kinderen opbouwen in de stilte,

dan voel ik me verplicht om dit aan kinderen door te geven via hun leerkrachten en ouders,

om sterker in het leven te staan, om te kunnen bouwen aan gelukkig zijn !  Ontwikkel al hun talenten ?

volg de   WORKSHOP     ?     lees het    BOEK 

Ontdek VIDEO (Engelstalig) hoe leerkrachten, directie, ouders en leerlingen

van een Canadese school met verwondering spreken over hun eerste stilte ervaringen met meditatie.

Lees het   ARTIKEL   ?     Beluister het   INTERVIEW 

 De Kracht van de Stilte is ?

Wat maakt meditatie christelijk?  ( naar een schrijven van Kim Nataraja ? jaar 1 ? onderricht 16 )

Wanneer je start met mediteren, geef je jezelf een mooi geschenk.
Want het volle leven is de bestemming van elke mens. Nu reeds.

De discipline van meditatie wordt in de één of andere vorm in elke grote traditie of wereldgodsdienst gevonden. In al die godsdiensten is het een weg van aandacht, een manier om de geest te richten op één punt. Het is een manier om voorbij te gaan aan de oppervlakkige gedachten, zodat alleen het heilige woord, of het beeld, of de klank, de meest vooraanstaande plaats in ons bewustzijn inneemt en ons van de materiële wereld naar de Goddelijke Werkelijkheid ? welke naam we daaraan ook geven ? zal leiden.

Maar in onze moderne wereld wordt meditatie vaak alleen gebruikt als een ontspanningstechniek. Onderzoek heeft aangetoond dat meditatie belangrijke fysiologische effecten heeft op het lichaam ? daling van het ritme van de ademhaling, van de bloeddruk en van de hartslag ? de zogenaamde ?ontspanningsrespons?.  Deze respons gaat de gevolgen van stress tegen, evenals van ongerustheid en zelfs van pijn. Door te mediteren gaan we ook tegen het verlangen in naar diverse vormen van verslaving, die een negatieve manier zijn om stress te verminderen. Patiënten die aan een ernstige ziekte lijden zoals een hartkwaal of kanker, bemerken dat deze vermindering van spanning hun algehele gezondheid verbetert, evenals hun kijk op de wereld, en het schijnt het verergeren van de ziekte zelfs te vertragen of een halt toe te roepen.

Om die reden is het volkomen begrijpelijk dat velen meditatie alleen gebruiken als een techniek om hun lichamelijke of geestelijke gezondheid te verbeteren. Daarnaast is het heerlijk om het eindeloze gebabbel van de geest tijdelijk te kunnen stoppen en de stress en spanning los te kunnen laten. Het is een geweldig gevoel om even verlost te zijn van de zorgen, ongerustheid, hoop en verlangens, waardoor we over het algemeen overmand worden ? en het energieverlies van een geest die alsmaar in cirkels ronddraait, te stoppen.

 

Maar eigenlijk is dat een gemiste kans; meditatie behelst veel meer dan de fysiologische gevolgen in het lichaam. De gevolgen in lichaam en geest zijn niettemin een belangrijke stap op de weg naar verandering, naar helderheid van geest en volkomen gewaar zijn. De ontspanning van het lichaam is voor een serieuze beoefenaar alleen maar een belangrijke voorbereiding, die leidt naar het ware doel van meditatie: de volledige omvorming van de geest waarbij we ons gewone bewustzijn tijdelijk achter ons laten en zo binnengaan in een diepere aanwezigheid van het goddelijke in de mens. Om dat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat meditatie een spirituele discipline is, waarbij eenzaamheid en stilte betrokken worden, zodat we alle zintuiglijke ervaringen, beelden, emoties en gedachten kunnen loslaten. Dit zal tot onvermijdelijk gevolg hebben dat het bewustzijn wordt omgevormd en dat betekent een omvorming van de hele mens. Het zal ons fundamenteel veranderen van mensen die oppervlakkig leven tot mensen die volkomen leven. Het laat ons toe om onze mogelijkheden volledig te verwezenlijken, iets dat door alle belangrijke wijsheid tradities en godsdiensten wordt aangemoedigd. Zo kan je bijvoorbeeld in het evangelieverhaal van Johannes het volgende lezen over Jezus: ?Ik ben gekomen opdat zij het leven mogen hebben, het leven in al zijn volheid.?

In de christelijke meditatie gebruiken wij daarom het oude christelijke gebed ?Maranatha?, ?Kom, Heer?, als onze mantra. Als Christenen geloven we dat Jezus een plaats heeft in ons hart. Daar, in de stilte van ons hart, sluiten we ons aan bij de stroom van liefde, de Heilige Geest ? als kracht in ons, die ons op weg zet naar deze Goddelijke Aanwezigheid.

Het is jouw geloof dat jouw meditatie christelijk maakt ? of niet.

 

Christelijke meditatie met kinderen en jongeren  ( in Australië sinds 2005 )

Meditatie is een leerproces. Het is een leerproces van aandacht geven, zich concentreren, aanwezig zijn. ( John Main )

Onze maatschappij spiegelt kinderen en jongeren een hele reeks van waarden voor.  Maar leiden deze waarden ook naar een betere wereld?  De westerse cultuur moedigt opwinding aan, geen kalmte of geduld, actie en geen rust.  Schoolkinderen en studenten zijn daardoor vaak over gestimuleerd en rusteloos.  Het is daarom van vitaal belang dat opvoeding ook verwijst naar een alternatieve manier van  ?zijn?  als een sociale uitdaging.

We willen een nieuwe manier van leren overwegen die het onderwijzen van rust en stilte in elke mens als basis van een volledige persoonlijkheidsontwikkeling aanbiedt.  Zodat opgroeiende mensen een echte meerwaarde kunnen bieden aan onze samenleving.

Kinderen en jongeren tonen een grote openheid voor Gods aanwezigheid in hun leven en zijn spontaan bereidheid tot gebed. Als ze van jongs af aan geleerd worden rustig en stil te zijn zodat hun hart kan luisteren naar de bewegingen van de Geest, de aanwezigheid van Jezus en God de Vader; dan geef je hen een geschenk dat ook later zal zorgen voor een gezegend leven.   ( Bisschop Michael Putney ? Townsville Australië )

De Christelijke wijsheid traditie

Dit naar de stilte, naar het centrum van wie we zijn gaan, laat kinderen en jongeren toe om te stoppen met na te denken over henzelf en om open te zijn naar zichzelf, naar anderen, en ook naar God. John Main schreef: ?Bij ons zelf zijn is bij God zijn?. Bij kinderen en jongeren is het gepast om te spreken van aanwezig zijn bij God en in rust en stilte kunnen we Gods aanwezigheid ervaren binnen in ons.  Sint Franciscus van Sales bijvoorbeeld zei dat ?volmaakte liefde bestaat uit het één worden van diegene die verliefd is met wie hij lief heeft.? Meditatie is in die zin een verliefd worden op God, één worden met God, die verliefd is geworden op ons. Door meditatie groeien we steeds meer in die verliefdheid met God. We groeien in die liefde tot we op het punt komen waar we één worden met God. Meditatie is een zachte en geleidelijke verandering van richting.  De verandering komt door het veranderen van de focus op onszelf naar het richten van onze aandacht naar God, naar het wonder dat God is, naar de zaligheid van God en de liefde van God.

Wees stil en weet dat ik God ben. ( Psalm 46,11 )
Als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader, die in het verborgene is. ( Matteüs 6,6 )

Raadgevingen voor het Onderwijzen van Christelijke Meditatie

Begeleidingsprincipes

Kinderen en jongeren net als volwassenen zullen de beoefening van de Christelijke Meditatie ervaren als een proces waarbij ze meditatie zullen aanvoelen alsof het een ?thuis komen? is.  Ze zullen het ervaren alsof ze zijn toegekomen op een plaats die hen als vertrouwd, echt en comfortabel voorkomt.

?De sublieme en zalige realiteit die we God noemen, moet eerst er vooral gezocht worden in het menselijk hart.  Indien we daar God niet vinden, zullen we God ook nergens anders vinden.  Maar als we God vinden in ons hart, dan kunnen we God nooit meer terug verliezen; waar we ook gaan, we zullen Gods aangezicht zien.? (Meister Eckhart).

Een (inclusieve) veelomvattende ervaring (praktijk) en beoefening

Het is onze ervaring dat kinderen als vanzelf kunnen mediteren en in feite graag mediteren.  Christelijke meditatie is een van de meest doordringende wijzen van gebed die tevens voor iedereen beschikbaar is.  Meditatie sluit niemand uit op basis van leeftijd, geslacht, intellectuele begaafdheid of emotionele beperkingen.  Leerlingen worden niet beoordeeld op hun meditatie.  Iedere wie mediteert is evenwaardig.

Spiritualiteit en onderwijs

Er bestaat geen overeenstemming over de betekenis van ?spiritualiteit?.  Wel is het duidelijk dat het vragen oproept rond transcendentie, mysterie, universele waarden, en dat de zoektocht naar spiritualiteit altijd al een belangrijk aspect is van de menselijke natuur en cultuur.

Definitie Spiritualiteit

?Spiritualiteit is de ontwikkelende relatie van het individu binnen de maatschappij en de traditie, met wat is , of wat het individu ervaart wat is, van uitzonderlijk belang, van bijzondere waarde en uitzonderlijke waarheid.?  (A Wright)

Een katholieke opvoeding

nodigt de leerlingen uit en staat hen toe te vertoeven in een ?nu? dat is ingegeven door wijsheid uit het verleden en gestuurd door het verlangen naar een goede toekomst. Een katholieke opvoeding gelooft in de uitdaging van de leerlingen om authentieke en doorgedreven levenskeuzes te maken gebaseerd op innerlijke overtuigingen en universele evangelische waarden. Een UNESCO rapport over opvoeding wijst op het belang van dit inzicht. ?Het is de nobele taak van opvoeden om elk kind, om iedereen, in overeenstemming te leven met zijn tradities en overtuigingen en met respect voor pluralisme, z?n gedachten, hart en geest ? op het vlak van de universele, in zekere mate, om zichzelf te overstijgen.  Het is geen overdrijving vanwege de UNESCO commissie te zeggen dat het voortbestaan van de mensheid hiervan afhangt?   (Delors 1998)

Ontvankelijk en Betekenis voor het leven.

Kinderen zijn uitgerust voor de spirituele reis in hun leven.  Zij kregen een basis van ontvankelijkheid en openheid mee vanaf hun prille begin.  Maar deze openheid voor het spirituele wordt bij het opgroeien vaak weggedrukt.  In het onderwijzen van Christelijke Meditatie zeggen woorden niet alles.  Door communicatie via rust, stilte en bewustzijn een plaats te geven, kunnen we vertrouwen op God om het werk van God te doen en te spreken tot kinderen doorheen de stilte.