‘GOD-SPOT’: hotspots voor zillig godsdienstonderwijs

RKG Logoµ.jpg  vrijdag 20 april 2018 Van 09:00 tot 15:30

  
    
      Bijkomende info:
    
  
   http://nascholing.be/2017-2018/index.aspx?type=44&modID=2056324 
Doelstellingen:   Vertrouwd worden met eigentijdse werkvormen en impulsen die kinderen op weg zetten om te communiceren, te ontdekken, te verkennen, te beleven? zich levensbeschouwelijk te ontwikkelen binnen de katholieke godsdienstles. 
Doelgroep Klasleerkrachten lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) met godsdienst in hun opdracht
Aanbieder: Regio Limburg – Inspectie-begeleiding
InhoudBinnen het op handen zijnde nieuwe leerplan ZiLL heeft ook het godsdienstonderwijs een eigen plaats gekregen. Er is geen nieuw leerplan RKG. Wel werd het leerplan van 1999 ?ingekanteld? binnen ZiLL. Dit houdt meer in dan wat technische make-up. Dit maakt het duidelijk én mogelijk om in de godsdienstles te werken aan levensbeschouwelijke ontwikkeling in de geest en de visie van ZiLL. En met dezelfde tools.Op de GOD-SPOT vormingsdag wordt een brede waaier aangeboden van concrete werkvormen en didactische suggesties. Al doende leren we kennen en bespreken we de mogelijke opbrengst van eigentijdse wegen voor levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling met en door kinderen.
Elke deelnemer kan zijn eigen keuze maken uit het brede aanbod. In de loop van de dag passeren de werkwinkels: symboolpanelen, bibliodrama, filosoferen met kinderen, Godly Play, lied en muziek, praktijkvoorbeelden uit Zill, werken aan interlevensbeschouwelijke competenties, aanbod van geloofstijdschriftjes, verbindend communiceren, kijktafels, godsdiensthoek?
Tussendoor is er ruimte om vragen te stellen, nieuwe materialen te bekijken, om elkaar te ontmoeten en met elkaar inspiratie op te doen.

Voor dit initiatief kunt u tot en met woensdag 18 april 2018 inschrijven en tot en met woensdag 18 april 2018 uitschrijven.

Bijdrage: 90 Euro
Plaats en Data:  Pedagogische Begeleidingsdienst   Tulpinstraat 75  3500   Hasselt  
Een lichte broodmaaltijd wordt voorzien.